بسته آفلاین

بهترین روش یادگیری مطالب مهم درسی تکرار و مرور می باشد
بسته ی آموزشی آفلاین سدین این امکان را برای دانش آموز فراهم نموده تا با دسترسی به مباحث ارائه شده توسط استاد مربوطه، به صورت آفلاین به تکرار مباحث ارائه شده بپردازد.
ارائه این بسته به دانش آموز از طریق بارگزاری در سایت صورت می گیرد

بسته آفلاین در سه پنجره جبرانی آموزشی برای دانش آموز بصورت رایگان بارگذاری خواهد شد
-پنجره امتحانات دی ماه

  • پنجره نوروز
    -پنجره امتحانات خردادماه