کلاس آنلاین

تحقق شعار عدالت آموزشی و فرهنگ سازی ایجاد نظم خودجوش در دانش آموز باعث شده تا مهمترین بسته ی آموزشی سدین کلاس آنلاین باشد

گروه آموزشی سدین با توجه به اینکه سابقه ی درخشانی در زمینه تشکیل کلاس های آموزشی به صورت حضوری دارد، نیاز علمی دانش آموزان عزیز را شناسایی نموده و در صدد آن برآمده تا خدمات خود را بر بستر اینترنت در سراسر کشور گسترش دهد
همه ی دانش آموزان از نقاط دور و نزدیک می توانند از خدمات باکیفیت آموزشی با هزینه مقرون به صرفه استفاده نمایند
که این همانا تحقق شعار عدالت آموزشی مجموعه می باشد
کلاس های آنلاین با برنامه ریزی مدون و با بکارگیری اساتید مجرب، جهت ارائه محتوای آموزشی مورد نیاز دانش آموزان تشکیل شده است.
اساتید با تسلط به محتوای به روزرسانی شده در قالب طرح درس و ارائه نکات مهم آموزشی تدریس می کنند.
دانش آموز هنگام ثبت نام کلاس آنلاین موردنظر را طبق مقطع و بسته ی ثبت نامی خود انتخاب نموده، از خدمات آن برخوردار خواهد شد.
کلاسها در زمان مشخص و از پیش تعیین شده برای دانش آموز به راحتی قابل مشاهده می باشد.
همچنین دانش آموز با صرف هزینه بسیار کم نسبت به کلاس های حضوری این خدمات را دریافت می نماید.
دانش آموز با مدیریت زمان طبق برنامه از پیش تعیین شده به نظم خودجوش جهت شرکت در کلاسها می رسد.
برنامه کلاس آنلاین با هماهنگی کامل با استادیار و مشاور باعث آرامش خاطر دانش آموز و جلوگیری از هرگونه پراکندگی و بی نظمی در برنامه می شود.