رشته های علوم تجربی

رشته فیزیوتراپی گرایش رشته تجربی

معرفی کلمه فیزیوتراپی از دو قسمت تشکیل شده است که به معنی عوامل فیزیکی و درمان است که در واقع رشته فیزیوتراپی همان طب فیزیکی است که برخلاف خیلی از…

رشته ی فوریت های پزشک

   معرفی یکی از زیر شاخه های علوم پزشکی بوده که وظیفه ی خطیر امداد رسانی های اولیه به مصدومان و بیماران در شرایط بحرانی نظیر تصادفات ،مخاطرات طبیعی نظیر…

صنایع غذایی

رشته صنایع غذایی

  معرفی مجموعه علوم و صنايع کشاورزي که با عنوان مهندسي کشاورزي توسط داوطلبان گروههاي آزمايشي علوم رياضي و علوم تجربي انتخاب مي شود، به علوم و صنايعي اطلاق مي…