رشته های ریاضی فیزیک

رشته مهندسی عمران

معرفی از جمله رشته هایی است که بیانگر کاربرد علم در ایجاد سازندگی و عمران کشور است. یعنی هر چیزی که به آبادی یک کشور باز می‌گردد، مانند سد، فرودگاه،…

رشته مهندسی معماری

  معرفی یک دانش میان رشته‌ای به حساب می‌آید. این بدین معنی است که معماری مجموعه‌ای متشکل از فن و هنر محسوب می‌شود. با اینکه مهندسی معماری را در زیر…

هوافضا

رشته هوافضا

   معرفی یکی از جذاب ترین رشته های مهندسی، رشته مهندسی هوافضا می باشد که می توان گفت که قدمت آن به قرن 18 و 19 بر می گردد. در…

پلیمر

رشته مهندسی پلیمر

   معرفی دانشجویانی می توانند در این رشته موفق شوند که در دروس ریاضی و شیمی تسلط داشته باشند به این دلیل که در این رشته با این دروس سر…